แนะนำพระปรางค์ริมสายน้ำวัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พระปรางค์ริมสายน้ำวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกราชวราราม กรุงเทพมหานคร วัดอรุณฯ หรือวัดแจ้งเป็นวัดสำคัญแต่โบราณได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด จึงเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมช่างไทยโบราณที่งดงามประณีต รวมถึงพระปรางค์ที่สูงสะดุดตาเป็นสัญลักษณ์แห่งนครนับแต่แรกสร้างจนปัจจุบัน ดังพบเห็นตามภาพถ่ายหรือโปสต์การ์ดที่ไม่ว่าบรรยากาศยามเช้าหรือยอมเย็น พระปรางค์วัดอรุณฯ ในมุมมองจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังสวยเด่นเสมอ พระปรางค์ริมน้ำเจ้าพระยาองค์นี้ รัชกาลที่ 2 โปรดเหล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนคร แสดงให้เห็นถึงความงามทางเชิงช่างและความสามารถของช่างไทยโบราณที่สามารถสร้างองค์ปรางค์สูงใหญ่ริมน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์

น่าแวะ มิวเซียมสยาม ไปค้นหาอดีต รู้จักสังคมและวิถีชิตชาวสยาม ผ่านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย (หยุดทุกวันจันทร์)

น่าชิม รับอรุณ ร้านกาแฟตกแต่งแบบย้อนยุคกลมกลืนกับตึกแถวเก่าแถบท่าเตียน แนะนำเครื่องดื่มสูตรพิเศษของร้าน “Coffee on Tea” ซึ่งเป็นชาไทยผสมกาแฟ