อุทยานแห่งชาติหุบเขาตะวันออก

5509060101

อุทยานแห่งชาติหุบเขาตะวันออก หุบเขาชนบทนี้เป็นสถานที่เติมเต็มจิตวิญญาณด้วยการขี่จักรยานไปตามเส้นทางยาว 150 กิโลเมตร ระหว่างแนวภูเขาตอนกลางถึงแนวภูเขาริมฝั่งทะเล แวะจิบชาท้องถิ่น และแช่ตัวอยู่ในน้ำแร่อุ่นสบาย ทะเลสาบหลีหยู่ (ทะเลสาบปลาคาร์ฟ) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮวาเหลียน ตรงตีนเขาของภูเขาภูเขาตอนกลางเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตนี้ มีเรือถีบและจักรยานให้เช่า ร้านอาหารท้องถิ่นแบบกลางแจ้งและร้านกาแฟ ถนนวงแหวนยาวสี่กิโลเมตรสำหรับเดินทางพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินนอกจากนี้ยังมีบริเวณสำหรับตั้งแคมป์หรือปิคนิค สามารถเช่าเรือยนต์เล็กพร้อมคนขับเพื่อล่องเรือชมวิว ภูเขาลิ่วซือสือซัน ภูเขาริมฝั่งที่ยกระดับสูง 800 เมตร ถูกปกคลุมด้วยทุ่งดอกไม้จีน (Day-lily) นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปถึงบริเวณนี้ มีสิบกระโจมโดยแต่ละกระโจมอธิบายเกี่ยวกับดอกไม้จีนแต่ละชนิดที่แตกต่างกันและพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ