อนุสรณ์สถาน Lowendenkmal (Lion Monument)

7a18885871c76ff58e165c64c026e990

อนุสรณ์สถาน Lowendenkmal (Lion Monument) อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างให้กับทหารรับจ้างสวิส (Swiss Guards) ที่รับจ้างไปรบในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวเนตช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ทหารจำนวน 786 นายนี้ได้พยายามรักษาพระราชวัง Tuileries ใน Paris อย่างสุดชีวิตแต่ก็ไม่อาจต้านกระแสของพวกปฏิวัติได้ พวกเขาถูกประหารด้วยกิโยตินในคืนวันที่ 2 และ 3 ของเดือนกันยายน ภาพสิงโตสลดนี้ถูกแกะสลักบนหินทรายโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์กชื่อ Bertel Thourwaldsenในปี ค.ศ.1872 เบื้องล่างอนุสรณ์สถานจะมีแอ่งน้ำสีเขียวใส ปลูกดอกไม้ไว้รอบๆ อย่างสวยงาม